Hvad går “Positiv Ledelse” ud på?

Positiv Ledelse er et uddannelsesforløb i ledelseskommunikation for dig, som er mellemleder, og som ønsker flere redskaber til at lede dine medarbejdere til trivsel og succes.

På Positiv Ledelse får du inspiration til, hvordan du skaber udfoldelse i dit team. Og du får helt konkrete teknikker til, hvordan du kommunikerer positivt, klart og effektivt med dig selv og dine medarbejdere.

Du får en afklaring af din vision, dine værdier og din ledelsesstil. Og ikke mindst får du individuel coaching på de udfordringer, du står over for i din dagligdag.

Hvilke teorier bygger forløbet på?

Positiv Ledelse bygger på systemisk teori og social læringsteori, der hjælper dig til at forstå, hvordan du styrker samarbejdet og skaber rum for udvikling i afdelingen.

Desuden bygger forløbet på positiv psykologi, retorik og positiv kommunikation. Kort fortalt handler det om at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Om at gå efter et specifikt opstillet mål. Og om at kommunikere med et hensigtsmæssigt outcome for øje.

Hvad får jeg på uddannelsesforløbet?

  • 3 heldagsworkshops med undervisning i ledelseskommunikation
  • 2 dedikerede undervisere, der veksler mellem oplæg og konkrete øvelser
  • 2 individuelle 1 ½-times sessioner med en af dine undervisere, der coacher dig på din lederrolle, din kommunikation og trivsel og hvad der skal til, for at du når dine mål med dit team
  • Superkonkret og let anvendeligt materiale med effektive teknikker og øvelser

Det får din virksomhed ud af din deltagelse i uddannelsesforløbet Positiv Ledelse

  • En leder, der besidder effektive redskaber til at forebygge stress og sygemeldinger blandt sine medarbejdere
  • En leder, der formår at skabe øget effektivitet og trivsel blandt medarbejderne og formindske dramaer og demotivation i teamet/afdelingen
  • En leder, der forstår at få sine medarbejdere til at spille endnu mere sammen og skabe endnu bedre resultater ved hjælp af teamudvikling samt klar og positiv kommunikation
  • En leder, der har kompetencerne og overskuddet til at afstemme forventninger samt forebygge og håndtere konflikter
  • En leder i balance, der sætter sine styrker i spil, handler på en klar vision – og som kender vejen til succes med positiv ledelse!

Hvor holdes Positiv Ledelse?

Vi holder Positiv Ledelse i din virksomhed. Min. 4 tilmeldte.

Se mere om modulerne her

Ring på 20 67 03 35 (Marie Djurtoft) eller 26 15 15 29 (Rikke Dinnetz), hvis du vil høre mere.

Vi glæder os til at møde dig og hjælpe dig til at skabe succes og trivsel for dig og dit team!