Underviserne

Positiv Ledelse ledes af Marie Djurtoft & Rikke Dinnetz.

Rikke Dinnetz er kommunikationsrådgiver og ekspert i positiv kommunikation. Er i 2009 udkommet med bogen ”Lykkelig NU med positiv kommunikation” på Politikens forlag. Uddannet cand.mag. i sprog & retorik fra Københavns Universitet og journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Desuden business coach fra Manning Inspire, som hun i dag er tilknyttet som eksaminator. Rikke har mange års erfaring som kommunikationsrådgiver for virksomheder i Danmark og Sverige. Hun arbejder med talentudvikling, holder workshops og coacher ledere i, hvordan man kommunikerer positivt med sine medarbejdere og skaber trivsel, arbejdsglæde og effektivitet i hverdagen.

Se mere om bogen “Lykkelig NU med positiv kommunikation” her

Se mere om Rikke og hendes referencer: www.rikkedinnetz.dk

Rikke kan kontaktes på rikke@dinnetz.com og på mobil 26 15 15 29.

Marie Djurtoft er uddannet cand.comm. i pædagogik & kommunikation. Desuden team- og procescoach fra RUC samt business coach fra Manning Inspire. Marie arbejder i dag med konflikthåndtering, stressforebyggelse og talentudvikling i forskellige sammenhænge. Hun har desuden arbejdet med intern/ekstern kommunikation i Nokia Danmarks HR-afdeling og holdt kurser i kompetenceafklaring samt undervist i coaching på Roskilde Universitetscenter. Marie coacher ledere og medarbejdere med henblik på trivsel og stressforebyggelse.

Marie kan kontaktes på kontakt@mariedjurtoft.dk og på mobil 20 67 03 35.